Kerstavond donderdag 24 december 2021

Lichtjes op Oorlogsgraven 2021

Echter zal de uitvoering dit jaar vanwege het Covid-19 virus anders zijn dan voorgaande jaren en vergelijkbaar met de herdenking op 14 november jongstleden. Eerst zal een klein comité traditioneel de eerste kaars aansteken, aansluitend zal een bagpiper signaal blazen voor hen die hun laatste rustplaats hebben gevonden op dit ereveld.

Vanaf 17.30 uur is iedereen welkom om op eigen gelegenheid (met inachtneming van de richtlijnen die op dat moment gelden volgens het RIVM) een kaarsje te komen ontsteken. De kaarsen zijn geschonken door de gemeente Nederweert en hoeven dus niet te worden meegebracht.

Mededeling in het kader van Covid-19 maatregelen

Op 24 december Kerstavond worden er traditioneel lichtjes aangestoken op de oorlogsgraven op de Britse begraafplaats in Nederweert. Vanwege de Covid-19 maatregelen zal er dit jaar in overleg met de gemeente een aangepaste viering plaatsvinden.  Hoe deze eruit gaat zien zullen wij z.s.m communiceren.  Voortaan kunt u nieuws over de Lichtjes op Oorlogsgraven vinden op www.adoptiegravennederweert.nl.   

Lichtjes op Oorlogsgraven in Nederweert valt voortaan onder de Stichting Adoptiegraven Nederweert War Cemetery.

www.adoptiegravennederweert.nl 

Heeft u vragen? neem dan a.u.b. contact op via adoptiegravennederweert@gmail.com

Het bestuur van

Stichting Adoptiegraven Nederweert War Cemetery

Kerstavond vrijdag 24 december 2021


Op kerstavond vrijdag 24 december 2021 worden op het Nederweert War Cemetery kaarsjes aangestoken. Met het branden van deze kaarsjes herdenken we hen die nu meer dan vijfenzeventig jaar geleden hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. De burgemeester zal na een stemmig welkom om 19.00 uur het eerste kaarsje aansteken. Waarna alle aanwezigen de overige 363 graven doen verlichten.


Een ieder is hierbij van harte welkom!

De vrijheid is niet gratis geweest, het was duur.

Het minste wat we kunnen doen is enige tijd en moeite besteden om degenen te bedanken die de ultieme opoffering hebben gedaan. Gerald Przenislawski , Britse Liberation Task Force